Вчера цъфнали цветовете,
днес са отвяти от ветровете
що за съдба …