Твоята красота
ще спаси моя
въображаем свят.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!