С пръсти по кожата ти
барабаня, в такт с капките
дъжд по покривите нощем…

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!