Изчистих огледалото
на сърцето си – сега то отразява
Слънцето.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!