Утрото отказва
да дойде, когато
сънувам теб…

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!