Моментът когато…
Отвориш мъчно очи след алармата,
Заври кафето, забравено на котлона,
Иззвъни телефон, а ти се обуваш,
Не идва автобусът, който чакаш,
Светне червено преди твоята спирка,
Обядваш нещо на крак,
Бързаш, но не стигаш навреме,
Чакаш на скучна опашка безкрай,
А дясната ти слушалка заглъхва…
Приготвяш се за протяжна работна среща.
Прибираш се вкъщи с мрачна сянка за компания,
Въздишаш дълбоко и уморено накрая на деня…
… тогава ме търсиш…

Моментът преди…
Да завали прохладен летен дъжд,
Да затанцуват светулки в сумрака,
Около пътеката, по която се разхождаш вечер,
Да проблесне светкавица над планината,
Докато огънят грее в горската хижа.
Да се разбие вълна на залез,
Да изгрее слънце над морски хоризонт,
Да изникне първото зелено на пролетта,
Да потегля на път без посока.
Да свърши любимата ми книга,
Да зазвучи музика…
Да вдишам дълбоко с надежда…
… тогава ми трябваш…

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!