Обгърнат от тъмнина
ще се прислоня
под клоните на дърво.
Самотни цвета –
бъдете ми компания тази вечер.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!