Времето е вакуум,
когато ти не си
част от него. 

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!