Сам седя си влюбен.
И мракът в мисълта ми
прокопава твоите черти.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!