Вечни са невидимите
неща. Невидими са
мислите за теб…

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!