Светулки кръжат
в хладния горски въздух.
Криволичи пътека.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!