Какво великолепие!
Младите, зелени листа
огрени от слънцето.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!