Камбаните притихват.
Еква в нощта
дъхът на липата.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!