Утрото розовее.
Ти се събуждаш
с усмивка.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!