Върни съня ми,
гарване! Луната, за която ме събуди
е мъглява….

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!