Ти подпалваше кръвта ми.
А когато залипсва ми огъня,
изричам името ти.

 

Хареса ли ви? Ако желаете можете да ме подкрепите в Patreon!
Become a patron at Patreon!